Op zaterdag 5 juli werd ter ere van het 35-jarig bestaan van Duik Team Eindhoven (DTE) een lustrumactiviteit georganiseerd. De deelnemende duikers werden in groepjes verdeeld en elk groepje kreeg een aantal opdrachten voor zowel boven als onder water. De opdrachten onder water vereisten de benodigde creativiteit! Hierna werd de kennis van de slimste duikers van elke groep getest middels "Beste Duikertje van de Klas". Nadat de beste groep de gouden snorkel mocht ontvangen was er tijd voor een biertje tijdens de heerlijke barbecue! Lustrum commissie bedankt!